Kategori Arşivleri: Uncategorized

Boyanın Doğal Hali

Günümüz dünyasının tüketime dayalı olması ile tüketim toplumları oluşmuş bu durum üretim arttırmış ve bununla beraber çevresel sorunlar meydana gelmiştir. Bu çevresel sorunların en aza indirilmesi için Sürdürülebilir Atık Yönetimi hedefleri doğrultusunda çevre ve insan sağlığına verilen zararın en aza indirilmesi için daha az atık üretimi veya atıkların farklı süreçlerde kaynak olarak kullanılması eğer geri kazanımı mümkün […]

HER ATIK BİR HAM MADDE!

Dünya kaynaklarının sınırlılığıyla yüzleşirken ihtiyaçlarımızın sonsuz olduğu fikriyle üretime ve tüketime devam etmek sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ket vurmaktadır. Kaynakların aşırı tüketimi, önümüzdeki yıllarda kullanılması gereken kaynakların bugünden tüketilmeye başlanmasına neden olmaktadır. Kaynakların adil ve tasarruflu kullanılmasının önemine dikkat çeken “Dünya Limit Aşım Günü”, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının işlerlik kazandığı modelleri uygulanmaya geçmenin aciliyetine işaret etmektedir. Döngüsel ekonomi aşırı kaynak kullanımı yerine halihazırda üretilmiş olanın yeniden kullanımını önemser. […]