Aylık Arşivler: Ağustos 2022

HER ATIK BİR HAM MADDE!

Dünya kaynaklarının sınırlılığıyla yüzleşirken ihtiyaçlarımızın sonsuz olduğu fikriyle üretime ve tüketime devam etmek sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ket vurmaktadır. Kaynakların aşırı tüketimi, önümüzdeki yıllarda kullanılması gereken kaynakların bugünden tüketilmeye başlanmasına neden olmaktadır. Kaynakların adil ve tasarruflu kullanılmasının önemine dikkat çeken “Dünya Limit Aşım Günü”, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının işlerlik kazandığı modelleri uygulanmaya geçmenin aciliyetine işaret etmektedir. Döngüsel ekonomi aşırı kaynak kullanımı yerine halihazırda üretilmiş olanın yeniden kullanımını önemser. […]